top of page

Uyuşmazlık Çözümü

Köksal Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize özellikle ticari uyuşmazlıklar konusunda, avukatlık mesleğinin etiğine ve Avukatlık Kanunu’na en uygun şekilde özen yükümlülüğünü ön plana alarak uyuşmazlık çözümü hizmeti sağlamaktayız. Bu kapsamda; davaların hazırlık aşamasından itibaren, yargılama süreçlerinin başlatılması ve savunmaların yapılması noktasında müvekkilimizin menfaatini gözeterek ulusal ve uluslararası, kurumsal ve ad-hoc tahkim yargılamalarında ve genel mahkemelerde yapılan yargılamalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bu kapsamda zorunlu veya ihtiyari arabuluculuk prosedürünün yürütülmesi konusunda da hukuki hizmet sağlamaktayız.

Bununla birlikte icra daireleri nezdinde müvekkillerimize ait hak ve alacaklara ilişkin, ilamlı ve ilamsız icra takiplerinin hazırlanması, başlatılması ve yürütülmesi ile müvekkillerimiz aleyhine başlatılan takiplerde gerekli savunmaların yapılması konularında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca konkordato, finansal yeniden yapılanma ve iflas prosedürlerinde; müvekkillerimizi hem borçlu hem de alacaklı vekili olarak temsil etmekteyiz.

bottom of page