top of page
Siste Dağlar

Hakkımızda

Köksal Hukuk Bürosu olarak Ankara ve Hamburg ofislerimizde, ulusal ve uluslararası alanda yenilikçi ve dinamik yaklaşımımızı tecrübeyle birleştirerek Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde, müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda işin, uyuşmazlığın niteliğini ve sektörel gereklilikleri de dikkate alarak en doğru hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunuyoruz.

Vizyonumuz

Geleceğin her zaman gençlerin omuzlarında yükseleceği, deneyimlilerin de onlara destek olma görevinin bulunduğu, gelişmenin ilimden geçtiği, en büyük aydınlanmanın eğitimle, insanlığın ise samimiyet, dürüstlük, çalışmak ve doğrulukla olacağı düşüncesinden hareketle; evrensel olarak kabul ettiğimiz “hukukun üstünlüğü” çerçevesinde üstleneceğimiz müvekkillerimize karşı görevlerimizde objektif davranarak, en iyi hukuk lisans eğitimini almış, en az iki lisan bilen, master programlarını tamamlamış, genç avukat arkadaşlarımızla hukuk çerçevesinde en doğru sonuca ulaşabilmektir.

Misyonumuz

Hayal (ütopya) gibi görünse de; herkesin “hukukun evrenselliği” ve uyuşmazlıkların çözümünde “silahların eşitliği” ilkesi çerçevesinde, günümüzde ve gelecekte “insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi” amacına ulaşabilmek için, en temel yolun “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ” ve “adaletli karar” düşüncesinde birleştiği, dünyada “sulh”un sağlanması, “adaletin gerçekleşmesi” ve “insanca” yaşamanın temini, toplumları kirleterek yaralayan, tahrip eden, siyaset dâhil tüm olumsuzluklar için kullanılan toplumsal enstrümanların hayatlarımızdan çıkarılarak;

Aynı inancı, rengi, ülkeyi, cinsiyeti, eğitimi, sosyal statüyü, geliri, siyasal ve toplumsal gelenekleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın;

İnsan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, insanca yaşama hakkı korunarak, işkence, manevi eziyet, insanlık dışı ya da aşağılayıcı tavır ve muameleye tabi tutulmayan, hiçbir bireyin köle ya da kul durumunda görülmediği ve zorla çalıştırılmadığı, hiç kimsenin özgürlüklerinden mahrum bırakılamayacağı, herkesin hak ve borçlarını savunmakla yükümlü olduğu zamanlarda yasayla kurulmuş, bağımsız, tarafsız mahkemeler ve adalet duygusu gelişmiş hakimler tarafından yargılandığı, kanunsuz ve keyfi cezalandırılmaların olmadığı, kişisel ve toplu aile hayatına saygı gösterilen, zedelenmeyen, herkesin düşünce, din, vicdan ve ifade özgürlüğüne sahip olduğu, insani ve barışçıl toplumsal sivil hareketlerin desteklendiği, evlenme ve aile kurma hakkının özgürce olduğu, etkili başvuru hakkının rahatça kullanıldığı, ayrımcılığın hiçbir anlamda olmadığı, ne sebep ve saikle olursa olsun hiç kimseye şiddetin uygulanmayacağı, kainatta küçücük kalan dünyamız üzerinde milyarlarca insanın bir arada yaşayacağı günlerin geleceği umuduyla “herkesin kendi işini en iyi şekilde yapması” prensibinden hareketle, eğitimini aldığımız hukukçuluğun etkin işlediğini görmek, yapmak ve yaşatmak için katkı sağlamaktır.

Av. Leyla Elen Köksal

      Kurucu Avukat

bottom of page