top of page

Sözleşmeler Hukuku

Müvekkillerimizin taraf olarak yer alacağı ulusal ve uluslararası sözleşmeler konusunda; Köksal Hukuk Bürosu tarafından, müvekkillerimizin menfaati ve ihtiyaçları doğrultusunda, sözleşmenin niteliği itibariyle ilgili tüm gereklilik ve şartlar dikkate alınarak Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde sözleşme hazırlanması, sözleşmenin incelenerek revize edilmesi ve sözleşme müzakeresi konusunda avukatlık hizmeti verilmektedir. Özellikle aşağıdaki sözleşme türlerinde deneyimimiz bulunmaktadır:

  • İnşaat Sözleşmeleri

  • Kredi Sözleşmeleri

  • Franchising Sözleşmeleri

  • Distribütörlük Sözleşmeleri

  • Ulusal ve Uluslararası Taşınır Satış Sözleşmeleri

  • Pay Sahipleri Sözleşmeleri

  • Hisse Devir Sözleşmeleri

  • Taşınmaz Satım Sözleşmeleri

  • Yazılım Sözleşmeleri

bottom of page