top of page

İş Hukuku

Müvekkillerimize, somut olaydaki durumlarına göre işveren veya işçi vekili olarak avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Bu kapsamda; iş sözleşmelerinin hazırlanması, incelenip revize edilmesi, iş sözleşmesinden kaynaklanan her türlü alacak hakları, iş sözleşmesinin feshi, ikale sözleşmesi, sulh ve arabuluculuk görüşmelerinin yürütülmesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan diğer konularla ilgili olarak hukuki danışmanlık ve dava-takip hizmetleri sunmaktayız.

bottom of page