top of page

Şirketler Hukuku

Köksal Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerine, şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ile ilgili olarak işin niteliğini ve faaliyet alanı da gözetilerek hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda gerekli altyapı ve hazırlığı tamamlamak sureti ile şirketin kurulması, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve revize edilmesi, şirketin faaliyeti sırasındaki ihtiyaca göre danışmanlık hizmeti, genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları için danışmanlık hizmeti,  pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, pay devri yapılması, birleşme ve devralmalar, bölünmeler, tür değişiklikleri, şirketin tasfiyesi, kurumsal yönetim danışmanlığı, iflas ve konkordato ile irtibatlı durumlar hakkında danışmanlık konularında avukatlık hizmeti tarafımızca verilmektedir.

bottom of page